Archive | Разтвори за лещи

03 август 2009 ~ 0 Comments

Контактните лещи, разтворите и капките за очи – една цяла система

Ако обърнете внимание в оптиките, онлайн магазините, офталмологичните кабинети и аптеките, ще забележите без съмнение колко много разтвори за контактни лещи, капки за очи и други почистващи продукти се предлагат. Това не е случайно! Този факт просто ви напомня, че грижата за вашите контактни лещи и очи е изключително важна. В противен случай рискувате да [...]

Continue Reading